FANDOM


187. legie, občas nesprávně označována jako 187. sbor, byla legie klonových vojáků ve Velké armádě republiky. Pod velením Jediského vyššího generála Mace Windua a neznámého klonovaného velitele sloužila od systémů Galaktického jádra, kde kupříkladu úspěšně zasahovala během bitvy o Coruscant, až po Vnější okraj, kde se zúčastnila bitvy o Dantooine, v které i oproti drtivé převaze Konfederace nezávislých systémů vybojovala slavné vítězství. Mezi distinkce jejich jednotky patřily fialové znaky na zbroji, symbolizující barvu Winduova světelného meče.