FANDOM


Af'El byla planeta s vysokou gravitací, která se nacházela v soustavě Ka'Dedus na Vnějším okraji. Byla domovským světem inteligentního druhu Defelů.

PopisEditovat

Planeta Af'El obíhala kolem ultrafialového veleobra jménem Ka'Dedus. Protože planeta neměla žádnou ozonovou vrstvu, dopadaly UV paprsky hvězdy volně na její povrch, zatímco ostatní vlnové délky světla byly většinou blokovány tlustou vrstvou hustých plynů v atmosféře. Díky tomu měly všechny životní formy na Af'Elu zrak přizpůsobený UV světlu, zatímco netlumené světlo v jiných vlnových délkách je oslepovalo. Delefové se před tvrdým zářením hvězdy uchýlili pod povrch planety, kde žili v podzemních městech a věnovali se zejména hornictví a metalurgii.

Kvůli vysoké únikové rychlosti potřebné k opuštění planety bylo spojení Al'El s galaktickou komunitou poměrně řídké. Defelové svou planetu opouštěli málokdy a z galaxie přilétali pouze vědci a soukromí metalurgové, kteří na planetě prováděli svůj výzkum.

Nejdůležitější surovinou planety byla vzácná ruda meleenium, používaná při výrobě duraoceli. S rudou obchodovala např. společnost Vulca Minerals, která jednou ročně posílala na Af'EL loď plnou potravin, výměnou za malé množství meleenia.

VýskytEditovat

  • Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (pouze zmínka)
  • Star Wars: Republic 3: Prelude to Rebellion, Part 3 (pouze zmínka)
  • "Murder in Slushtime"—Star Wars Adventure Journal 14 (pouze zmínka)
  • Planet of Twilight (pouze zmínka)

ZdrojeEditovat