FANDOM


Arconi (někdy také Arconani) byli bezšupinatí plazi s humanoidním tělem pocházející z planety Cona.

Biologie a vzhledEditovat

Jejich trojúhelníkovité hlavě dominovaly velké, třpytivé oči, složené podobně jako u hmyzu z tisíců fotoreceptorů. Přesto měli Arconi špatný zrak. S tím jim vypomáhal smyslový orgán umístěný mezi očima (jinými druhy často považovaný za nos), citlivý na tepelné záření vydávané živými organismy. Čichové receptory měli na povrchu stále se pohybujícího jazyku.

Jejich domovský svět Cona byl velmi suchý, s atmosférou složenou z dusíku, vodíku a amoniaku, který se vyskytuje ve veškeré jejich potravě. Vody bylo na planetě málo, získávali ji z kořenů rostlin, které vyhrabávali silnými drápy. Na amoniaku byli Arconi závislí, mimo planetu proto museli užívat potravinové doplňky ve formě krystalů amoniaku, které jim pomáhaly vylučovat z těla odpadní látky.

Arconi byli také velmi náchylní k závislosti na užívání soli, která na ně působila jako halocinogen. Způsobovala u nich také nedostatečnou funkci slinivky, která přeměňovala amoniak na vodu. Viditelné změny způsobovala ve zbarvení očí, které se měnilo ze zelené na zlatou.

Společnost a kulturaEditovat

Jejich společnost se vyznačovala silnou skupinovou soudržností a zájmy komunity se nadřazovaly potřebám jednotlivců. Z toho důvodu postrádali Arconi smysl pro individualitu a zřídka o sobě mluvili v první osobě. Namísto toho používali při oslovení zájmeno my. Žili v rodinných komunitách zvaných hnízda, sídlu jejich vůdce říkali Velké hnízdo.

Kladli neobvykle velký důraz na výběr partnera k rozmnožování, muži si pečlivě vybírali a sledovali potenciální partnerky i několik let. Závazek k partnerství znamenal i závazek k rozmnožování. Protože byly arconijské ženy považovány za lehkomyslné, potomstvo vychovávali muži.

Arcona2

HistorieEditovat

Než Arconi navázali kontakt se zbytkem galaxie, nebyli příliš technologicky vyspělí. Přestože se poté naučili používat cizí vyspělou technologii, nikdy nevyvinuli svou vlastní.

Po prvním kontaktu Cony s Galaktickou republikou začali Arconi nadšeně prozkoumávat galaxii. Celé kolonie opouštěly planetu, aby se usadily na jiných světech. Výsledkem byl velký počet jejich kolonií po celé galaxii a přítomnost Arconiů v téměř každém vesmírném přístavu.

Planeta byla bohatá na drahé kovy. Společnosti, které na Conu dodávaly vodu a těžily nebo vykupovaly práva na těžbu brzo zjistily, že si mohou místní obyvatelstvo naklonit prodejem obyčejné soli, která se snadno převážela. Pouze díky přísným zákazům dovozu soli na Conu zabránila Republika celoplanetární pandemii závislosti.

Po vzestupu Impéria k moci patřili Arconi k jeho nejhlasitějším příznivcům myšlenky jednotné galaxie. K Nové republice se Cona připojila až někdy během Imperiální občanské války.

Během yuuzhanvongské invaze byla Cona dobyta a obsazena nájezdníky a osvobozena byla až Galaktickou aliancí.

Arconi v galaxiiEditovat

Příslušníci tohoto druhu byli rozšířeni po celé galaxii, jejich komunity žily poblíž každého většího přístavu, kde pracovali jako zaměstnanci loďařských a těžebních konglomerací.
Hem Dazon

Hem Dazon v kantýně v Mos Eisley.

Během Galaktické občanské války byl pro Arcony závislé na soli zřízen odvykací tábor na planetě Kashyyyk.

Nebyla u nich nebvyklá citlivost k Síle, mnoho z Arconů proto vstoupilo do Řádu Jedi.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat