FANDOM


Balnab byla planeta nedaleko světa Pattuna Patitite. Během Klonových válek byl tento svět v raném stádiu organického vývoje a byl domovem druhu známého jako Balnab.