FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Balnab byla planeta nedaleko světa Pattuna Patitite. Během Klonových válek byl tento svět v raném stádiu organického vývoje a byl domovem druhu známého jako Balnab.