FANDOM


Bitva o Borosk, která se odehrála roku 137 PBY, byla střetnutím jednotek stormtrooperů oddaných sithskému císaři Darth Kraytovi a těch, kteří zachovali věrnost svrženému císaři Roanu Felovi.

PředehraEditovat

Poté, co Darth Krayt zradil císaře Fela a uchvátil jeho trůn, zmocnil se velení i nad většinou imperiálních jednotek. Roan Fel unikl s hrstkou věrných do exilu a po 7 let bojoval proti sithskému usurpátorovi v guerillové válce. Felovy úspěchy a sithská krutovláda podněcovaly další a další imperiální jednotky k dezerci a proklamaci věrnosti svému právoplatnému císaři. Roku 137 PBY se k exilovému impériu přidala i 908. divize stormtrooperů, posádkou na planetě Borosk. Proto byla vyslána 407. divize stormtrooperů z Yinchorru, v čele s Darth Malevalem, aby vzbouřence zpacifikovala.

BitvaEditovat

Darth Maleval 2

Darth Maleval

Brzy po příletu na planetu získala 407. divize jasnou převahu a během jednoho dne obsadila perimetr pevnosti, ve které se vzbouřenci bránili. Druhého dne imperiální jednotky v čela s družstvem Joker pronikly do základny a za cenu značných ztrát obsadily její prostory. Velkou měrou se na úspěšném útoku podílel také Sithský lord Darth Maleval, jehož bojové zuřivosti se obávali i jeho vlastní vojáci.

Během boje nabídl poručík Gil Cassel posledním vzbouřencům kapitulaci. Darth Maleval ho však obvinil, že se snaží zachránit svého bratra Jareda, který sloužil v 908. a nařídil všechny vzbouřené vojáky pro výstrahu popravit jako zrádce. Posledním přeživším zůstal právě kapitán Jared Cassel, kterého Sith zajal a přivlekl před svého bratra. Gilovi pak nařídil, aby dokázal svou oddanost Kraytovi a zabil svého bratra. Když to poručík odmítl, zabil Maleval oba důstojníky sám.

Sithova krutost ale znechutila příslušníky družstva Joker a společně Darth Malevala zlikvidovali. Do hlášení poté uvedli, že padl v boji.

NásledkyEditovat

Poté, co byla 908. divize vybita, zůstala základna buď opuštěna nebo pouze s malou posádkou, a tak ji během roku znovu ovládly jednotky císaře Fela. Nicméně roku 138 PBY se Borosk po další bitvě stal znova součástí Darth Kraytova impéria.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat