FANDOM


Bitva o Caamas byla poslední a nejdůležitější bitva Sithsko-Imperiální války proti Galaktické alianci, která skončila porážkou Aliance.

PředehraEditovat

Galaktická aliance získala informaci, že císař Roan Fel se u Caamasu má setkat s přestaviteli Hapanského konsorcia a Chisské ascendence. Alianční admirál Piers Petan podporován triumvirkou Nu Toreenou prosazoval útok veškerými silami flotily ve snaze zajmout nebo zabít císaře. Přestože admirál Gar Stazi podporován triumvirem Gialem Gahanem a mistrem Jedi Kolem Skywalkerem s plánem nesouhlasil, protože tušili past, byl návrh v triumvirátu odsouhlasen. Svou roli hrála také nutnost rychlého ukončení války, neboť Aliance rychle ztrácela své členy a přívržence. Admirál Stazi se však rozhodl připravit i na porážku a s komunikačním důstojníkem Jaiusem Yorubem naplánovali vlastní únikové cesty.

BitvaEditovat

Bitva o Caamas 2
Flotila Galaktické aliance nad Caamasem vlétla do pasti imperiálních jednotek admirála Morlishe Veeda a byla zdecimována. Zůstala obklíčena a se zaminovanými únikovými cestami hyperprostorem. Navíc zůstala bez podpory Nového řádu Jedi, který byl vázán sithským útokem na chrám Jediů na Coruscant.

Velkoadmirál Veed nabídl Alianci kapitulaci, kterou admirál Petan, tvůrce celého plánu, přijal a rozkázal zastavit bojovou činnost. To však odmítl admirál Gar Stazi, který se s podřízenými jednotkami dokázal odpoutat z boje a uniknout tajně připravenou hyperprostorovou cestou. Ke Stazimu se připojil i admirál Nict, jeho vlajková loď Pride of Corellia však byla zničena těsně před skokem do hyperprostoru.

VýsledekEditovat

Felovo impérium se stalo vítězem války a obsadilo Coruscant. Velkoadmirál Veed byl dosazen do funkce nejvyššího moffa.

Císař Roan Fel nabídl Novému řádu Jedi připojení k Imperiálním rytířům. Toho využil pouze zlomek Jediů, ostatní přesídlili na jediskou akademii na Ossu. Tam byli později zmasakrováni útokem Sithů a eskadry Skull.

Ze zbytků Galaktické aliance se zformoval Pozůstatek galaktické aliance, vedený admirálem Garem Stazim. Ten pokračoval v guerilové válce proti Impériu dalších 7 let.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat