FANDOM


Bor Alsek byl sluissijský mechanik, který pracoval ve službách Felova a později Darth Kraytova impéria. Zemřel s souboji s Imperiálním rytířem Treisem Sindem.

ŽivotopisEditovat

Bor Alsek vstouil do služeb Felova impéria jako mechanik, a díky svým kvalitám se časem stal šéfmechaikem. Byl přidělen na imperiální loď Intrepid, která byla vyslána do Neznámých regionů. Na lodi se Alsek poznal s Imperiálním rytířem Treisem Sindem, který celé misi velel.

Poté, co Sithové provedli převrat a císaře Fela na trůnu nahradil Darth Krayt, stal se Alsek součástí armády Darth Kraytova impéria. Roku 137 PBY byl mechanikem na mobilní podvodní pevnosti Sea Lion. Ta byla nasazena proti moncalamarským uprchlíkům během genocidy na planetě Dac. Na straně Mon Calamari bojoval i Treis Sinde, který pronikl do pevnosti ve snaze ovládnout ji.

Přestože byli staří přátelé, sloužili nyní každý jinému císaři. Aby Sindea zastavil, vystřelil po něm Alsek z blasterové pušky. Sinde však výstřel odrazil svým světelným mečem zpátky k Alsekovi a ten po zásahu vlastním výstřelem zemřel.

OsobnostEditovat

Alsek byl oddaným služebníkem Impéria. Byl trénován, aby poslouchal rozkazy svých nadřízených a plnil je bez jakýchkoliv otázek. Treis Sinde jej přesvědčoval, že slouží nepravému císaři a usurpátorovi, ale Alsek zůstával loajální především imperiálnímu trůnu, bez ohledu na to, kdo na něm sedí.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat