FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp

830px-Nightbrothers-WOTM

Bratři noci byli členy domorodé skupiny Dathomirianských mužů podřízeným spolku čarodějnic zvané Sester noci. Žili odděleně od žen na druhé straně planety Dathomir. Tetování pokrývající celé tělo bylo tradiční znamení Dathomirianských bojovníků. Během období Klonových válek byl jejich vůdce Viscus. Byli to většinou otroci přivezeni na planetu  Dathomir. Bratři noci byli většinou Zabrakové. Jako Bratr noci byl vychován i Darth Maul  nebo jeho bratr Savage Opress.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki