FANDOM


600px-Imperial Emblem

Císařský erb byl symbolem Galaktického Impéria a byl používán na mnoha součástech, včetně uniforem a palubních panelů. Vycházel z Galaktického rondelu Benduských mnichů, který používala Galaktická republika v době separace jako svůj symbol. Později byl nahrazen novou variantou v éře Nového Galaktického Impéria Erb byl používán jako symbol mnoha císařských organizací, a také Benelexovo Gildou námezdných lovců.


V jiných jazycích