FANDOM


Deflektorní štít

Gunganský deflektorní štít

Deflektorní štít také známý jednoduše jako deflektor nebo jako štít, bylo průsvitné nebo průhledné energetická pole produkované generátorem deflektorního štítu. Tyto generátory mohly být umístěny na planety, droidy, hvězné lodě, kosmické stanice nebo jednotlivé budovy. Primární účel štítů byl blokovat nebo odklonit projektily a laserové střely, ale dokázaly taký významě zvýšit rychlost plavidel v atmosféře.

Byly dva odlišné typy štítů: paprskový nebo také energetický štít a částicový štít. První typ chránil před energetickými zbraněmi jako blaster nebo laser, zatímco druhý sloužil k zastavování objektů - od zbraňových projektilů po vozidla, lodě nebo asteroidy. Větší lodě a budovy byly obvykle chráněny oběma typy ochrany, stíhačky často energetický štít. Energetický štít bylo také možné použít k uvěznění nebo zachycení osob, např. na palubě lodi, podobně jako byli Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker a nejvyšší kancléř Palpatine chyceni na palubě Invisible Hand.

Gunganské štíty použité v bitvě o Naboo blokovaly lasery, ale droidi mohl projít skrz díky jejich relativně pomalému pohybu v porovnání s laserem. Některé štíty dokázaly zastavit cokoliv s vysoko-energetickým výkonem, ale živé bytosti mohly projít skrz nezraněny. Naopak droidi Obchodní federace, konkrétně droideky, byly vybaveny štíty, díky kterým byly pro pěchotu téměř nepřemožitelné.

Štít se choval jako tepelně vodivý materiál, absorbovanou energii výstřelů buď vyzářil zpět do okolí, nebo ukládal do tepelných zásobníků, odkud byla odvedena později. Síla štítů závila na řadě faktorů: vzdálenosti štítu od generátoru, jeho účinnosti, množství dodané energie nebo ploše pokryté štítem. U vesmírných lodí byl štít vytvářen tak, aby začínal několik molekul pod plátováním trupu a svou šířkou zasahoval ven, čímž zajišťoval celistvost trupu. Štíty velkých vesmírných lodí dokázaly odrazit velké množství energie, ale mohl být překonány soustředěním palby do jednoho místa. To bylo demonstrováno v bitvě Endor, kdy admirál Ackbar nařídil koncentrovanou palbu na generátor štítů superdestruktoru Executor. Ta nejdřív vyřadila štít a poté zničila můstek, takže se neovládaný Executor zřítil na druhou Hvězdu smrti.

HistorieEditovat

Štít Hvězdy smrti

štít Hvězdy smrti II

Deflektorní štíty byli vyvinuty během ranných let vesmírného výzkumu k tomu, aby pohlcovaly teplo a radiaci ve vesmíru a uvnitř planetární atmosféry. Před zavedením štítů se piloti museli spoléhat výhradně na tlusté, pancéřované trupy, chránící lodě proti meteorům a palbě zbraní. Pokročilejší verze byly vyvíjeny po celá staletí do moderní podoby propojení energetického a částicového štítu.

Jeden z největších a nejsilnějších vytvořených štítů byly ty, které chránily bitevní stanice Hvězdy smrti Galaktického impéria. Druhá Hvězda smrti byla chráněna planetárním štítovým generátorem SLD-26 postaveným na měsíci Endor. Ten efektivně bránil jakémukoliv útoku proti stanici, dokud ho Solův úderný tým pomocí náloží nezničil.

ZdrojeEditovat