FANDOM


Drezzi byla planeta nacházející se ve Vnějším okraji.

Někdy před 3954 PřBY byla Drezzi dobyta Sithským Impériem a manžel královny Ressy byl zabit Darth Nyriss, která se však smilovala a ušetřila život královny a jejích dětí. Z vděčnosti za toto rozhodnutí poslala Ressa Nyriss holoprojektor jako dekoraci do její pevnosti na Dromund Kaasu.

Rane Kovah byl o mnoho let později poslán, aby infiltroval disidenty na Drezzi a podněcoval revoluci proti Impériu, avšak se pokusil omezit ztráty.