FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp30px-Era-reb

A2-0

Tento Kitonak vůbec nevnímá, co se děje kolem něj a téměř neslyší na umělecké jméno, které mu dal Max Rebo. Je to filozofující kvazi-mystik, který do Rebovy kapely příliš nezapadne, ale nevšímá si toho, jenom hraje své melodie. Touží po společnosti svých blízkých a tvrdí, že někde v poušti Tatooine zaslechl vzdálené tóny jiných Kitonaků.