FANDOM


Krátce po bitvě u Dubrillionu vymyslel Luke Skywalker plán, jak vniknout do yuuzhanvongské základny na planetě Helska IV. Chtěl použít jehlovitou loď zvanou ledovrt k provrtání se do nitra planety a záchraně zajatců mistra Jedi Miko Reglia a vědkyně Danni Quee. Bez povolení se však tutu akci rozhodla provést dvojčata Jacen a Jaina Solo a zmocnila se jak ledovrtu, tak důlní lodi Merry Miner, která ho měla k planetě donést.

Zatímco se Jacen v ledovrtu provrtával do nitra planety, do systému Helska dorazily novorepublikové síly, kterým velel Warshack Rojo na hvězdném destruktoru Rejuvenator, a lodě Millennium Falcon a Jade Sabre. V následné bitvě se ukázalo, že Nová republika podcenila sílu Yuuzhan Vongů, kteří byli telepaticky koordinováni stvořením jménem yammosk a Rejuvenator i několik dalších válečných lodí bylo zničeno. Zbylé síly ustoupily k Dubrillionu. Jacenovi se podařilo proniknout do základny Yuuzhan Vongů, zachránit Danni Quee a v ledovrtu uniknout do vesmíru, kde je vyzvedla Jaina na Merry Miner. Miko Reglia při boji uvnitř zemřel.

Danni Quee, Luke Skywalker, Anakin Solo, a Mara Jade přišli s novým plánem, jak zmrazit a zabít yammoska. S pomocí štítových lodí, které Lando používal na planetě Nkllon chtěli odrazit zpět energii, kterou yammosk vysílal. Plán fungoval a energie odrážená zpět vypařovala vodu v jádru planety a způsobila explozi planety rozpínáním vznikajícího ledu a smrt yammoska i yuuzhanvongského prefekta Da'Gary. Zbylí Vongové byli bez telepatické koordinace rychle rozprášeni.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat