Fandom

Czech Star Wars Wiki

Druhá bitva u Helsky

3 397stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy.Obsah tohoto článku spadá do období Nového řádu Jedi.
[+/-] [zdroj]

Krátce po bitvě u Dubrillionu vymyslel Luke Skywalker plán, jak vniknout do yuuzhanvongské základny na planetě Helska IV. Chtěl použít jehlovitou loď zvanou ledovrt k provrtání se do nitra planety a záchraně zajatců mistra Jedi Miko Reglia a vědkyně Danni Quee. Bez povolení se však tutu akci rozhodla provést dvojčata Jacen a Jaina Solo a zmocnila se jak ledovrtu, tak důlní lodi Merry Miner, která ho měla k planetě donést.

Zatímco se Jacen v ledovrtu provrtával do nitra planety, do systému Helska dorazily novorepublikové síly, kterým velel Warshack Rojo na hvězdném destruktoru Rejuvenator, a lodě Millennium Falcon a Jade Sabre. V následné bitvě se ukázalo, že Nová republika podcenila sílu Yuuzhan Vongů, kteří byli telepaticky koordinováni stvořením jménem yammosk a Rejuvenator i několik dalších válečných lodí bylo zničeno. Zbylé síly ustoupily k Dubrillionu. Jacenovi se podařilo proniknout do základny Yuuzhan Vongů, zachránit Danni Quee a v ledovrtu uniknout do vesmíru, kde je vyzvedla Jaina na Merry Miner. Miko Reglia při boji uvnitř zemřel.

Danni Quee, Luke Skywalker, Anakin Solo, a Mara Jade přišli s novým plánem, jak zmrazit a zabít yammoska. S pomocí štítových lodí, které Lando používal na planetě Nkllon chtěli odrazit zpět energii, kterou yammosk vysílal. Plán fungoval a energie odrážená zpět vypařovala vodu v jádru planety a způsobila explozi planety rozpínáním vznikajícího ledu a smrt yammoska i yuuzhanvongského prefekta Da'Gary. Zbylí Vongové byli bez telepatické koordinace rychle rozprášeni.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

V síti Wikia

Náhodná Wiki