Fandom

Czech Star Wars Wiki

Elke Vetter

3 396stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy.Obsah tohoto článku spadá do období Dědictví.
[+/-] [zdroj]

Elke Vetter byla Imperiální rytířka, která sloužila Felovu impériu v Sithsko-Imperiální a Druhé imperiální občanské válce. Byla také mistryní a osobním ochráncem princezny Marasiah Fel. Zemřela roku 137 PBY na planetě Socorro v souboji s Darth Talon.

ŽivotopisEditovat

Vetter vs Talon.jpg

Elke Vetter vs Darth Talon

Elke Vetter sloužila jako členka Imperiálních rytířů Felovu impériu v Sithsko-Imperiální válce. V následující Druhé impeiální občanské válce sloužila jako osobní strážce princezny Marasiah Fel, dcery císaře Roana Fela, která vystupovala jako císařův velvyslanec a tajně navštěvovala imperiální světy, aby hodnotila loajalitu imperiálních důstojníků. Elke Vetter nebyla pouze princezniným bodyguardem, ale také přítelkyní a mistryní, která měla na starosti princeznin výcvik.

Roku 137 PBY se princezna s Elke Vetter a členkou Imperiální misie Astraal Vao vypravila na planetu Socorro a ukryla se v místním misijním chrámu. Princeznu však sledovala sithská lady Darth Talon, která měla za úkol zabít císaře Fela a plánovala se k němu dostat právě přes jeho dceru. Darth Talon napadla chrám a podpálila ho. Elke se s ní utkala v souboji, aby získala dost času pro Marasiah a Astraal na opuštění planety.

Souboj skončil poté, co Talon světelným mečem usekla Elke pravou ruku a probodla stehno. Poté Talon pomocí Síly vytáhla z její mysli informace o dalších princezniných úmyslech a jako již nepotřebnou zabila Elke silovým bleskem. Díky její oběti se Marasiah a Astraal podařilo uniknout na planetu Vendaxa.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

V síti Wikia

Náhodná Wiki