FANDOM


Feeorinové byli humanoidním druhem, pocházejícím z neznámé planety. Byli známí svou agresivní povahou a často se živili zločineckým způsobem života.

Biologie a vzhledEditovat

Feeorin 1
Na první pohled byli Feeorinové rozeznatelní tlustými hlavovými chapadly, které jim visely z hlavy na záda a ramena, podobně jako Nautolan. Menší výrůstky měli také na tvářích a bradě. Barva jejich kůže kolísala od žluté přes zelenou po modrou, někdy s tmavými nebo světlými skvrnami. Feeorinové se dožívali přes 400 let a díky jejich zvláštnímu metabolismu byli s rostoucím věkem stále silnější. Další zvláštností bylo to, že někteří jedinci měli nos, zatímco jiným chyběly i zřetelné nosní otvory.

HistorieEditovat

Feeorinové tisíce let PřBY opustili svou planetu a rozšířili se po světech Vnějšího okraje. Novou hlavní kolonii založili na planetě Odryn. Jejich populace byla rozdělena do kmenů, které řídíli feeorinští Starší. V čase Mandalorianských válek kmeny sjednotil mistr Jedi Feln. Jediové poté skrývaly na feeorinském nejposvátnějším místě zvaném Sanctum of the Exalted sithské artefakty. Po zániku Odrynu se Feeorinové rozletěli po galaxii v kolonizačních lodích, které však v mnoha případech nedoletěly do svého cíle.

Společnost a kulturaEditovat

V dávných dobách věřili Feeorinové, že duše jejich Starších přebývají na posvátných místech a ovlivňují roční období.

Chování Feeorinů bylo velmi neosobní a často propadali hněvu. Na svém světě nesnášeli přítomnost cizinců. Obvykle upřednostňovali své zájmy před cizími a mnoho z nich se živilo jako piráti, nájezdníci nebo sběrači odpadků.

Feeorinové měli jednoduchá a krátká jména, tvořená max 4 - 5 písmeny.

Feeorinové v galaxiiEditovat

Nym

Nym

Mezi nejznámější příslušníky druhu patřili:

VýskytEditovat


ZdrojeEditovat