FANDOM


Klikni zde pro kanonickou verzi článku.  Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy. 
Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy.Obsah tohoto článku spadá do období Staré republiky.Obsah tohoto článku spadá do období vzestupu Impéria.Obsah tohoto článku spadá do období Nové republiky.
[+/-] [zdroj]

Galaktický senát, známý také jako Republikový senát, byl zákonodárným i výkonným orgánem Galaktické republiky, který sídlil v Budově senátu na Coruscant. Mezi jeho hlavní povinnosti patřilo urovnávat spory mezi soustavami, světy a kulturami, regulovat meziplanetární obchod, chránit a starat se o obyvatelstvo a zajišťovat obranu Republiky.

HistorieEditovat

Senát byl místem, kde se mohli scházet a rokovat volení senátoři a zástupci i nejvzdálenějších koutů galaxie. Galaktická ústava dala senátu pravomoc regulovat obchod, sledovat hyperprostorové trasy a udržovat republikové ozbrojené síly. Až do konce Starých sithských válek byl Senát relativně slabým orgánem. Teprve Ruusanská reforma odebrala značnou část pravomocí Nejvyššímu kancléři a svěřila ji Senátu. To vedlo k větší snaze jednotlivých regionů angažovat se do galaktické politiky, a tím ke zvýšení korupce. Jedna z pravomocí, které zůstaly Nejvyššímu kancléři, byla možnost svolávat mimořádná shromáždění.

Původně byly v senátu zastoupeny jednotlivé planety s dostatečným počtem obyvatel. S postupným růstem Republiky byla galaxie politicky rozdělena na sektory, které obsahovaly až 50 hvězdných soustav. Poté v Senátu zasedali sektoroví senátoři, kteří zastupovali své planetární senátory.

Po prvním Alsakanském konfliktu (17 000 PřBY) se Senát skládal ze zasedajících senátorů s právem pronášet řeč a nezasedajících senátorů, kteří o toto právo museli písemně žádat. Díky tomu měl sice senát šanci vůbec o něčem rozhodnout, na druhé straně to vedlo k další korupci a ke kupčení s hlasy nezasedajících senátorů.

Nespokojenost s korupcí vedla až k pokusu o svržení Senátu, který provedla teroristická organizace The Flail roku 33 PřBY. Kancléř Finis Valorum však tento pokus potlačil a organizaci rozpustil.

Před začátkem Klonových válek se Senát díky vlivu obřích korporací a zkorumpovaných senátorů, sledujících vlastní cíle, stal prakticky neschopným jakékoliv akce. V té době využil charizmatický senátor Palpatine separatistické hrozby a sérií reforem a manipulací převzal nad Senátem kontrolu. Nakonec se prohlásil prvním galaktickým císařem a Republiku reformoval na první Galaktické impérium.

Nově vzniklé Impérium si uchovalo svůj Imperiální senát, ten však byl prakticky bezmocný a jeho členové se báli projevit nesouhlas s císařovými činy. Nakonec roku 0 PřBY císař Senát úplně rozpustil. Obnoven byl až v období Nové republiky.

OrganizaceEditovat

V čele senátu stál Nejvyšší kancléř, volený všemi senátor ze svého středu. Měl však nad senátem pouze malé pravomoce a mohl být odvolán hlasováním o nedůvěře. Prakticky mnohem větší vliv měl jeho volený vicekancléř, který mohl zahájit, ukončit a řídit diskuzi k jakémukoliv návrhu, což mu umožňovalo řídit program jednání.

81.jpg

Velká jednací síň

Galaktický senát měl přes 2 000 členů: senátory a zastupitele, zastupující sektory, soustavy, planety nebo dokonce korporace a cechy. Ti mohli být voleni, jmenováni svým panovníkem nebo to byli přímo planetární vůdcové. Jednání senátu se jako součást senátorova doprovodu mohli účastnit i různí diplomaté, náboženské osobnosti, místní politici a prominenti. Nicméně volební právo měli pouze senátoři.

Celý senát se scházel nepravidelně, počet jednání však dosahoval až 100 ročně. Program dne se skládal z řady celodenních oficiálních i neoficiálních jednání různých výborů a podvýborů. Většina jednání a diplomacie tak probíhala v zákulisí a v kancelářích velvyslanců. Toho využívaly různé federace a skupiny, které si členství a podpisy jednotlivých planet nebo soustav kupovaly výměnnou za lukrativní obchodní práva.

Senát byl rozdělen do mnoha výborů a podvýborů, které měly na starosti různá odvětví zákonodárné a výkonné moci.

Známé výbory Galaktického senátu:Editovat

 • Senate Action Subcommittee
  • Senate Action Subcommittee for Corellian Trade Spine Defense
 • Allocations Committee
 • Ethics Committee
 • Delegace 2000
 • Finance Committee
 • Financial Appropriations Committee
 • Judiciary Committee
 • Senate Intelligence Oversight Committee
 • Internal Activities Committee
 • Loyalist Committee
 • Oversight Committee
 • Security Council
 • Senate Committee on Refugees
 • Senate Guard Committee
 • Senate Interspecies Advisory Committee
 • Senate Naval Subcommittee
  • Procurement Panel of the Senate Naval Subcommittee
 • Senate Budgetary Committee
 • Senate Bureau of Intelligence
 • Senate Committee on New World Discovery and Exploration
 • Senate Investigative Committee
 • Senate Military Oversight Committee
 • Senate Security Committee
 • Senatorial Council
 • Trade Commission
 • Trade Council
 • Travel and Transport Bureau

Dokumenty vydané Senátem:Editovat

 • All Planets Relief Fund
 • Amended Proprieties Bill
 • Anti-Sith bill
 • Archive File 395873X555
 • Contemplanys Hermi
 • Coruscant Accords
 • Coruscant Financial Exchange Establishment Act
 • Deklarace Nového řádu
 • Emergency Powers Act
 • Enhanced Security and Enforcement Act
 • Financial Reform Act
 • Galactic Constitution
 • Measure 4213.0410
 • Military Creation Act
 • Nonsentient Creatures Transportation Act
 • Petice 2000
 • Reformation Act
 • Reflex Amendment
 • Resettlement Acts
 • Rights of Sentience
 • Sector Governance Decree
 • Security Act amendment
 • Senate Resolution BR-0371
 • Tax Levy Bill
 • Yinchorri embargo act

SídloEditovat

Budova senátu.png

Budova senátu

Tisíce let před pádem Republiky sídlil Galaktický senát v Senátní síni. Někdy v období po Velké sithské válce byl přemístěn do modernější a prostornější Budovy senátu.

Budova senátu ve tvaru obrovské houby, obklopené širokým nádvořím. V srdci budovy byla velká jednací síň, obklopená tisíci plošinami s křesly senátorů.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki