FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-njo30px-Era-leg
"Corran: "Umí někdo z vás mluvit basikem?"
Kotaa Zun-qin: "Já ovládám ten váš jazyk nevěřících. Chutná jako výměšky nemocného vhlora, ale umím jím mluvit. Prosím, požádejte mě o něco, abych to mohl odmítnout udělat."
"
―Corran Horn a Kotaa Zun-qin[zdroj]
Aurebesh-GMSR

Písmo aurebesh, abeceda používaná jazykem basic.

Basic (galaktický basic, galaktický standard nebo galaktický standard basicu) byl nejvíce rozšířený a používaný jazyk v galaxii.

Na počátku byl starý basic žargonem obchodníků a pilotů, složený z raných lidských jazyků z Durosu a Bothawui. Díky své popularitě u těchto profesí se rychle šířil. Později byl ovlivněn jazykem dromnyr a vyvinul se do konečné podoby standardního basicu.

Pro zapsání basicu se nejčastěji používá písmo aurebesh. Většinou je psán zleva doprava, někdy také shora dolů.

VýskytEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.