FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp30px-Era-reb
[+/-] [zdroj]

Gallofree Yards, Inc. byl menší výrobce vesmírných lodí, známý svými transportními loděmi a frachťáky.

Firma však nedokázala svými produkty konkurovat větším společnostem, a ačkoliv stále pracovala na designu svých lodí a používala propracovaný marketing, nevykazovala žádný zisk. Několik let před bitvou o Yavin proto vyhlásila bankrot.

Nejvýznamnějším výrobkem firmy byly střední transportní lodě GR-75, které tvořily páteř přepravních kapacit povstalecké Aliance.

Výrobky Gallofree Yards, Inc.:Editovat

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.