FANDOM


Gar Stazi byl duroský admirál Galaktické aliance, který postavil do čela odporu proti Darth Kraytovu impériu.

ŽivotopisEditovat

Po vstupu do Loďstva galaktické aliance studoval na vojenské akademii na planetě Anaxes. Dva roky po povýšení do důstojnického stavu byl Stazi vyslán na mírovou misi do Sepanského sektoru. Sektor byl domovem inteligentních druhů Ripobulus a Dimok, mezi kterými už od doby Klonových válek hrozilo vypuknutí občanské války. Válečné lodě Galaktické aliance byly do sektoru vyslány, aby hlídaly obchodní cesty a zabránily dimockým a ripobuluským lodím bojovat mezi sebou.

Někdy před rokem 127 PBY byl povýšen na prestižní pozici - do velení Flotily Jádra, která měla za úkol chránit Coruscant a další světy Jádra. V této době Galaktická aliance už skoro století žila v míru s Impériem. Rada moffů, podvedená našeptávajícími Sithy, však zfalšovanými důkazy přinutila císaře Roana Fela zahájit Sithsko-Imperiální válku proti Alianci.

Sithsko-Imperiální válkaEditovat

Úspěšné imperiální tažení v prvním roce přivedlo Alianci skoro na pokraj zhroucení. Roku 130 PBY získala zpravodajská služba Aliance informace o plánovaném setkání císaře Fela se zástupci Hapeského konsorcia a Chisské ascendence u planety Caamas. Admirál Piers Petan proto na jednání Triumvirátu přednesl plán na císařovo zajetí. Gar Stazi, který měl jako ochránce Coruscantu na jednání přístup, proti plánu protestoval - obával se, že alianční jednotky u Caamasu samy mohou padnout do pasti. Petanův návrh však Triumvirátem prošel.

Gar Stazi Jaius Yorub

admirál Stazi a kapitán Yorub během bitvy o Caamas

Během bitvy o Caamas se Staziho nejhorší obavy naplnily. Aliance narazila na připravené imperiální jednotky, které jí zaminovaly ústupové trasy a bez pomoci stíhačů Nového řádu Jedi, který byl vázán útokem Sithů na jediský Chrám. Velká část aliančních jednotek byla zničena. Imperiální velkoadmirál Veed nabídl Alianci kapitulaci, kterou admirál Petan, tvůrce celého plánu, přijal a rozkázal zastavit bojovou činnost. To však Stazi odmítl a se svou vlajkovou lodí Indomitable a podřízenými jednotkami se dokázal odpoutat z boje a uniknout tajně připravenou hyperprostorovou cestou. Ke Stazimu se připojil i admirál Nict, jeho vlajková loď Pride of Corellia však byla zničena těsně před skokem do hyperprostoru.

V čele odporuEditovat

Po porážce a kapitulaci Galaktické aliance Stazi zorganizoval zbytky Flotily Jádra a dalších aliančních jednotek do nového hnutí odporu nazvaného Pozůstatek galaktické aliance. Stejně jako povstalecká Aliance před jeden a půl stoletím, zvolil Stazi pro boj s Darth Kraytovým impériem taktiku "udeř a uteč". Protože proti Darth Kraytovi bojoval i svržený císař Roan Fel, v čele svého Impéria v exilu (Druhá imperiální občanská válka), museli Sithové čelit odporu na dvou frontách. Díky významné podpoře Mon Calamari, odvěkkých přívrženců republiky, dokázal Gar Stazi úspěšně útočit a unikat Impériu dlouhých 7 let.

Gar Stazi vs Mingo Bovark

Gar Stazi vs Mingo Bovark

Přesto Kraytovo impérium postupně získávalo navrch. Proto se císař Fel rozhodl nabídnout Stazimu spolupráci v boji proti společnému nepříteli. Vyslal svého vyjednavače, kapitána Mingo Bovarka, aby se Stazim zahájil rozhovory. Setkali se na neutrální půdě vesmírné stanice Wheel. Tajné setkání obou diplomatů náhodou odhalila šéfka imperiální špionáže Nyna Calixte. S pomocí dalšího špeha, Jora Torlina, se nabourala do řídícího počítače imperiálního raketoplánu, kterým přiletěl Bovark a zahájila střelbu na Staziho raketoplán. Rozzuřený Stazi, který byl přesvědčen, že celé setkání bylo pouze Felovou léčkou, napadl Bovarka kapesním vibronožem. Pouze včasný příchod Bovarkovy ochranky - Imperiálních rytířů - zachránilo imperiálnímu vyslanci život. Výsledkem potyčky bylo vyhoštění obou diplomatů ze stanice a zhacení nadějí na spolupráci Felova impéria a Pozůstatku.

Bitva o Mon CalamariEditovat

Alianční zpravodajci zjistili, že Impérium v loděnicích nad Dac dokončuje modernizovaný hvězdný destruktor nové třídy Imperious. Stazi v té době nutně potřeboval nějaký vojenský úspěch, aby zamezil rozpadu Aliance. Proto se rozhodl destruktor ukrást. Přestože tento pokus imperiální admirál Valan předpokládal a k Dacu přesunul svou Třetí flotilu, která měla Alianci lapit do léčky. Staziho plán byl však mnohem důmyslnější, jeho špioni ovládli obranné prostředky loděnic a tak se v křížové palbě ocitly naopak imperiální jednotky. Imperious byl ukraden a Třetí flotila utrpěla těžké ztráty. Ustupující alianční jednotky kryl Stazi vlastní vlajkovou lodí Indomitable, a jeho vlastní důstojníci ho museli omráčit a odvézt ve stíhačce, aby nezahynul na palubě své vlajkové lodi. Indomitable pak kapitán Jorub navedl do srážky s loděnicemi, což ještě více oslabilo imperiální válečnou produkci.

VýskytEditovat