FANDOM


Gelagrub, také známý jako Felucianský střevlík, byl velký hmyz, který žil na planetě Felucia . Jejich preferovaná lokalita byly vysoko se tyčící houbové lesy. Gelagrub měl široká ústa, nad kterými byly dvě svisle posazené oči a dvě řady pahýlovitých lepkavých noh, které mu dovolilyi lézt na prudké svahy. Gelagrub musel stále jíst, aby udržoval svou přírodní ochranu proti slunci.

Gelagrub

Byli poddajní a snadno ochočitelní, jejich larvální formy byly užívané jako jezdecký prostředek Gossamskými kolonisty. Klonoví vojáci Velké armády Republiky je také užívali během bitvy o Felucii v Klonových Válkách .

Jako součást flóry a fauny na Felucii byl gelagrub vyvinutý s jeho vlastní jedinečnou přizpůsobivostí proti intenzivním ultrafialovým paprskům. Želatinová larvální forma byla například jedna z mnoha Felucianských živočichů se zářící semitransparentní kůží. Byl schopen metabolizovat UV-filtrací chemikálie ze svého potravinového zdroje (lišejníku) a dodávat je podkožním cévám, které přírodně ochraňují gelagrubovy vnitřní orgány proti slunci. To také znamenalo, že tato žvířata stále jedla.

Když se gelagrub zakuklil z jeho larvového stádia, dospělý člověk objevil že má tvrdou skořápku se zrcadlovým vrchním krunýřem v místě larvální průsvitné kůže k odrážení nejhorších slunečních paprsků.