FANDOM


Grutchin

Grutchin

Grutchin byl insektoidní tvor, vyvinutý pomocí bioinženýrství Yuuzhan Vongy a užívaný jako zbraň proti lodím. Vypadal jako půlmetrová, černá kobylka.

Grutchinové měli silné, kyselinu tvořící kusadla, kterými se dokázali prokousat do lodi a zabít posádku. Měli také silně pancéřované tělo, které jim umožňovalo přežít ve vesmíru i hyperprostoru. Nebyli inteligentní a nemuseli se trénovat. Když byli jednou vypuštěni, nedali se už odvolat. Byli chováni ve velkých nádržích na vongských lodích bez královen, aby se nemohli rozmnožovat, pokud by někteří unikli.

Vongové také používali torpéda naplněná stovkami grutchinů, která se rozpadla po zásahu lodi a vypustila hmyz ven. Kvůli značné velikosti torpéd je mohly vypouštět pouze lodi třídy Koros-Strohna.

Poprvé se s Grutchiny setkal Jedi Kyp Durron, když zaútočili na jeho X-wing.

VýskytEditovat