FANDOM


Herglicové, alternativně známí jako Koodanové, byl obojživelný druh pocházející z planety Giju. Herglicové byli příjemní a klidní, ale byli náchylní k závislosti na hazardních hrách. Kvůli své abnormální velikosti a síle byli často zaměstnáváni jako bodyguardi.

Biologie a vzhledEditovat

Herglicové byli velcí dvounožci, kteří se vyvinuli vodních savců. I když to byli vodní savci, tak dokázali dýchat mimo vodu, přes nozdry. Také z ploutví se jim vyvinuly ruce a nohy.

Byli vysocí, velmi širocí a měli hladkou a holou kůži, která se pohybovala v barvě od světle modré až po černou, i když někteří jako Hamar-Chaktak, měli bledou růžovou kůži. Také se objevovali Herglicové s bílými proužky na bocích hlavy a paží. 

Herglicové byli všeobecně velmi citliví na své rozměry. Většina inteligentních druhů v galaxii byla menší než oni a většina zařízení byla dimenzována na lidskou velikost. Mimo svou komunitu se proto cítili nejistě, protože svou velikostí mezi ostatní nezapadali. V restauracích museli sedět na dvou židlích a průchod dveřmi vyžadoval jisté manévrování. Jedinci, kteří žili mimo domovský svět se proto sestěhovávali dohromady, a budovali vlastní kolonie s potřebnými rozměry. Přesto všechno se velmi dobře cítili venku v přírodě, rádi navštěvovali exotická prostředí a setkávali se s novými lidmi.

HistorieEditovat

Heglicové se stali technologicky vyspělým druhem již v raném období galagie. Cestovat do vesmíru a kolonizovat sousední soustavy začali v témže období jako např. Corelliané. Existovaly archeologické důkazy, že dávná obchodní říše Hergliců dosáhla takové technologické vyspělosti, které se nedokázalo vyrovnat ani Galaktické impérium. V ruinách na kolonizovaných světech byly nalezeny nefunkční přístroje, které se jevily schopné ovládat gravitaci, avšak za zcela neznámým účelem. Tato raná říše se však zhroutila tisíce let před tím, než Heglicové navázali kontakt s okolními civilizacemi a většina jejich záznamů byla ztracena. 

Herglicové byli přirození průzkumníci a obchodníci. Jejich charakteristicky hranaté obchodní lodě byly v raných dobách Galaktické republiky běžným zjevem v mnoha částech galaxie, přesto jejich kontakt s Republikou zůstal minimální. Měli zvídavou, ale i klidnou a praktickou povahu, díky tomu dobře vycházeli s ostatními inteligentními druhy a stali se vítanými členy galakrické komunity. Herglické obchodní impérium se stalo součastí Galaktické republiky asi 13 000 PřBY, jejich hyperprostoroví průzkumníci hráli důležitou roli při založení Rimmské obchodní cesty okolo 5500 PřBY.

Část vesmíru okolo Rimmské cesty, procházející Koloniemi vyla označována jako Herglický prostor. Tato oblast se nacházela okolo starověké hyperprostorové cesty Hidakai Pool, kterou Heglicové založili po připojení k Republice. Díky ní a odkazu staré obchodní říše Herglicové expandovali na další planety a na stovkách soustav podél Hidakai Pool a Rimmské cesty existovaly podstatné herglické populace.

Mnoho Hergliců  se usadilo i v blízkém sektoru Tapani. Prakticky každá velká metropole v tomto sektoru měla svou herglickou čtvrť. 

Po nastolení Galaktického impéria byla průmyslová centra na Giju jedněmi z prvních, která byla Impériem znárodněna. Obvykle poslušní Herglicové se pokusili postavit na odpor, ale byli zmasakrováni. Od marných pokusů pragmatičtí Herglicové upustili, naštěstí dříve, naž byla zničena celá jejich infrastruktura, a plně se poddali vůli císaře.

VýskytEditovat

 • Knight Errant
 • The Kaluthin Are Always Greener
 • Shadows in Green
 • Coruscant Nights II: Street of Shadows
 • The Gem of Alderaan
 • Zygerrian Takedown
 • With the Band
 • Positive ID
 • Deader than a Triton Moon on Hyperspace
 • "The Last Hand"—Star Wars Adventure Journal 13
 • "Trouble Brewing"—Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
 • "The Mecetti File"—Tapani Sector Instant Adventures
 • "The Bacta Heist'"—Tapani Sector Instant Adventures
 • "Abregado-Rae Intrigue"—No Disintegrations
 • "Elusive"—No Disintegrations
 • Side Trip (Mentioned only)
 • "A Brief Visit to Rodia"—Shadows of the Empire Planets Guide
 • Shadows of the Empire 2
 • Temná síla na vzestupu
 • Boba Fett: Bounty on Bar-Kooda
 • Boba Fett: When the Fat Lady Swings
 • Boba Fett: Murder Most Foul (First identified as Koodan)
 • Nájemný lovec Kenix Kil
 • "Two for One"—Star Wars Adventure Journal 15

ZdrojeEditovat