FANDOM


Hfredium bylo minerál používaný při konstrukci vesmírných plavidel. V kombinaci s rudou chanlon tvořil tmavě rudou slitinu známou jako havod.

Těžilo se např. na planetách Brosi, Nkllon a Shiffrin nebo na poli asteroidů kolem planety Pembric II.

Cena hfredia během Galaktické občanské války dosahovala 110 kreditů za kilogram. Bylo jedním z minerálů ukořistěných z Nomad City velkoadmirálem Thrawnem při nájezdu na Nkllon.

VýskytEditovat