FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-njo30px-Era-leg

HoloNet byla galaktická komunikační síť, která byla vyvinuta a používána v době Galaktické republiky a udržována Galaktickým impériem. Původně byl vytvořen pro Galaktický senát, aby mohl poskytnout volný tok informací mezi jednotlivými členskými světy. Díky tomu se obrovsky zrychlila komunikace, která byla dříve závislá na subprostorových přenosech.

VýskytEditovat