FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-njo30px-Era-leg

HoloNet byla galaktická komunikační síť, která byla vyvinuta a používána v době Galaktické republiky a udržována Galaktickým impériem. Původně byl vytvořen pro Galaktický senát, aby mohl poskytnout volný tok informací mezi jednotlivými členskými světy. Díky tomu se obrovsky zrychlila komunikace, která byla dříve závislá na subprostorových přenosech.

VýskytEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki