FANDOM


Tab-canon-white  Tab-legends-black 
Eras-canon
Written Huttese TCW

Příklad psané huttštiny

Huttština byl jazyk Huttů, také jím mluvili obyvatelé Hutty ovládané planety Tatooine. Dokonce i na Lothalu, kde Huttové neměli téměř žádnou moc, byl jejich jazyk využíván během uzavírání obchodů.

VýskytEditovat