FANDOM


Hvězdný destruktor byl termín používaný pro určitý typ silně vyzbrojených válečných lodí, používaných Galaktickou republikou, Galaktickým impériem i všemi jejich následovníky. Byly to většinou hlavní lodě střední velikosti, dlouhé 1 až 2 kilometry, ačkoliv rozměry lodi nebyly rozhodujícím kritériem pro toto označení.

Nosnou myšlenkou názvu hvězdný destruktor, pocházejícího z období Staré republiky, byla schopnost lodi zničit pomocí své výzbroje a palebné síly celou hvězdnou soustavu. Tomu měl napomáhat jejich typický trojúhelníkový tvar, umožňující soustředit palbu všech zbraní přímo dopředu. Většinu lodí tohoto designu je proto možné považovat za hvězdný destruktor.

Na velikostní škále vesmírných lodí se hvězdné destruktory nacházely někde mezi fregatami a hvězdnými křižníky. Během Klonových válek byly hvězdné destruktory považovány za válečné lodě střední velikosti. Po nárůstu rozměrů nových lodí za časů Galaktického impéria se hvězné destruktory staly spíše menšími loděmi imperiální flotily. Různé třídy hvězdných destruktorů dosahovaly velikostí mezi 500 až 3 800 metry. Díky úspěšnému designu a megalomanii některých diktátorů a císařů byly postaveny ještě větší válečné lodě, nazývané hvězdný superdestruktor.

Hvězdné destruktory zároveň plnily funkci transportních lodí, které po vzoru námořních letadlových lodí nesly na palubě několik praporů pěchoty, stíhacích letek nebo jiných podpůrných plavidel. Jejich častou slabinou byla můstková věž.