FANDOM


Imperiální misie byla organizace založená po Druhé galaktické občanské válce. Členové Misie, nazývaní misionáři, byli plně oddáni službě Felovu impériu.

HistorieEditovat

Imperiální misie Tatooine

Imperiální misie na Tatooinu

Imperiální misie byla založena jako součást programu "Vítězství bez války" nejvyšším moffem Jaggedem Felem. Jejím úkolem bylo mírovou cestou šířit vliv Impéria po galaxii, zejména cestou pomoci lidem a světům postiženým Yuuzhanvongskou válkou.

V roce 130 PBY byl v čele Misie moff Konrad Rus. Ten, stejně jako zbytek Rady moffů, přísahal věrnost sithskému císaři Darth Kraytovi, který svrhl Roana Fela z imperiálního trůnu. Tím Rus dosáhl toho, že Sithské impérium organizaci dále dotovalo a Misie mohla pokračovat v pomocí chudým. To však nezabránilo Darth Talon ve zničení hlavního misijního chrámu na planetě Socorro, když pronásledovala princeznu Marasiah Fel.

Poté, co Darth Wyyrlok III nahradil v čele Impéria Darth Krayta a zahájil svůj plán na podřízení celé galaxie Řádu jednoho Sitha, nařídil i změnu programu Misie. Organizace měla nadále mezi masami obyvatel šířit Sithský kodex a sithské hodnoty. Tím však Misie ztratila svou dobrou pověst, a po porážce Kraytova impéria u Coruscantu ji nová císařovna Marasiah Fel zrušila.

Příslušníci Imperiální misieEditovat

  • Konrad Rus
  • Astraal Vao - sourozenci Astraal a Shado Vao se do péče Misie dostali v dětství jako sirotci. Zatímco Shado se později stal rytířem Jedi, Astraal se stala významnou misionářkou.
  • Ethan Adare

VýskytEditovat

Astraal Vao Konrad Rus

misionáři Astraal Vao a Konrad Rus

ZdrojeEditovat