FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-leg

Zvláštní trénink, který podstupují tito vojáci zajišťuje vysokou přesnost a efektivitu při použití všemožných zbraní od proti zemních po protiletadlové, od věží přes zbraně na vozidlech po pevně umístěné na povrchu lodí a planet a od paprskových po rakety. Byli to právě střelci, kteří se starali o odpalování superlaseru na Hvězdě smrti. Říká se, že speciální helmy jim slouží pro zobrazování údajů přímo před očima.

Death star guner Deathstar gunner