FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Rozdělení druhů podle úrovně inteligence

Každý z druhů se dá zařadit jako inteligentní, polointeligentní nebo neinteligentní. Toto označení je většinou založeno na schopnosti příslušníků daného druhu přemýšlet, používat nástroje a komunikovat s okolím. Formální označení každého druhu schvalovala porota složená z vědců mnoha kultur pracujících na Coruscantské univerzitě. Své rozhodnutí však porota vydala až poté, co jí byly předloženy odpovídající důkazy o úrovni inteligence zkoumaného druhu, ktré nashromáždil vládou pověřený tým vědců a výzkumníků. Formální kategorie pro označení míry inteligence jsou definovány takto:

InteligentníEditovat

Příslušníci druhu musí být schopni přemýšlet a rozumět abstraktním metafyzickým nebo filozofickým myšlenkám a konceptům, vyrábět a používat nástroje a komunikovat s použitím psaného nebo mluveného jazyka. Z toho, že toto označení získalo mnoho primitivních druhů žijících na úrovni kmenů lovců a sběračů, vyplývá, že druhy označené za inteligentní nemusí být pokročilé do té míry, aby vyvinnuly technologii mezihvězdných letů.

PolointeligentníEditovat

Příslušníci druhu mají jisté rozumové schopnosti, nejsou však schopni pochopit abstraktní nebo rozvinutější myšlenkové koncepty. V mnoho případech dosud nevyvinuly psaný ani mluvený jazyk. O těchto druzích se předpokládá, že stoupají vzhůru po evolučním žebříčku a že nastoupily cestu k rozvoji svých duševních schopností. Za vlády Impéria nebylo takovým druhům přiznáno právo na vlastní území. Toto pravidlo však bylo Senátem Nové republiky přehodnoceno.

NeinteligentníEditovat

Příslušníci druhu postrádají schopnost složitějších myšlenkových pochodů a přežívají pouze díky svým přirozeným instinktům.