FANDOM


Diplomat, mudrc, bojovník s temnotou.

Po více než 20,000 let se Řád Jediů snažil šířit mír a rovnováhu po celé Galaktické Repubilce, ale s každým dalším dnem přicházely hrozby, které mohly zničit Jedie a Republiku nadobro. Pokud má Republika přežít, potřebuje vůdce a vizionáře. Potřebuje Jediské Konzuly.

Konzulové využívají Sílu pro boj a moudrost pro diplomacii. Roky usilovného tréninku a meditací vybrousily mysl těchto Jediů natolik, že jdou srovnávat s jejich světelnými meči. Ať už znovuobjevují dávno zapomenutou moudrost řádu, rekrutují vojáky do republikové armády či bojují na život a na smrt s Temnými Lordy Sithů, jejich spojení se Sílou jim dává vše, co potřebují k úspěchu.

Tato spřízněnost s nejtajemnějšími znalostmi Síly taká dává Konzulům potřebný náhled a empatii na vyřešení konfliktů, které trápí i ty nejprohnanější Senátory a guvernéry. Vědí kdy je čas mluvit a kdy bojovat. Když se vyjednávání zvrhnou v agresivní potyčky, Konzulové využívají svého daru předvídavosti – předvídají a odrážejí nepřátelské útoky rychlými a přesnými pohyby s jejich světelnými meči.

Tito Jediové vždy hledají nové možnosti, jak si rozšířit své znalosti galaxie, jich samých, a všepropojující Síly. Toto odhodlání umožňuje prohlédnout i to, co by jinak bylo zahaleno v temnotě. Na druhou stranu, toto odhodlání může být i velice nebezpečné, protože nabádá Jedie aby zkoumali tajemství, která by radši měla zůstat skrytá. Někteří z největších myslitelů Řádu bylo svedeno k temné straně pouze touhou po poznání. toto pokušení, a bolest kterou působí, je srovnatelné snad pouze s bolsetí, kterou cítí válečný veterán ze svých zranění.

Před tím, než mohou proniknout temnotou v galaxii, musí porazit temnotou v sobě samých. Neexistuje způsob, jak se vyhnout pokušení po cestách, které vedou k využití jejich schopností a znalostí pro osobní prospěch. Konzulové musí stále uvažovat o svých motivech. Když jsou pokoušeni učinit první krok vedoucí nenávratně k temné straně, musí si uvědomit kruté osudy všech Jediů, kteří touto cestou prošli také. Toto je jediný způsob, jak sjednotit Řád a Republiku a dovést její armády k záchraně galaxie před hrozící temnotou.


Specializace:

  • Jedi Sage
  • Jedi Shadow
2065796875 dce9e60283