FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new

Jediský generál (Jedi General) byla vojenská hodnost, která byla udělována Jedi ve válečných dobách. Ačkoliv Řád Jedi nebyl vojenskou organizací, pověřovala Galaktická republika v dobách války jeho členy velením vojenských jednotek.

Hodnost jediský generál získavali Jediové s titulem rytíř nebo mistr.

"Máte tušení, o čem to generál mluví? Jak to mám vědět. Mistrům Jediům nikdo nerozumí."
―klonoví vojáci Jek a Rys[zdroj]

Další vojenské hodnosti Jediů:Editovat