FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp

Jediský velitel (Jedi Commander) byla vojenská hodnost, která byla udělována Jediům během Klonových válek. Tuto hodnost obvykle získávali padawan. Mohli tak velet jednomu pluku Velké armády republiky, což činilo až 2 664 mužů.

Další vojenské hodnosti Jediů:Editovat

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki