FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp

Jediský velitel (Jedi Commander) byla vojenská hodnost, která byla udělována Jediům během Klonových válek. Tuto hodnost obvykle získávali padawan. Mohli tak velet jednomu pluku Velké armády republiky, což činilo až 2 664 mužů.

Další vojenské hodnosti Jediů:Editovat

ZdrojeEditovat