FANDOM


Obsah tohoto článku je ze skutečného světa.

Star Wars Kánon je soubor událostí oficiálně zařazených do kontinuity Star Wars Univerza. Poprvé byl definován v prvním vydání časopisu Lucasfilmu, Star Wars Insider. Podle této definice je nutno nahlížet na Star Wars kánon jako na všechny příběhy, které inspiračně vychází z původních prací George Lucase, byť perem jiného autora a to z toho důvodu, aby byla uchovávána jedna všeobecně uznávaná příběhová linka, aniž by v některých místech sama sebe popírala nebo jinak zpochybňovala.

V nedávných letech se definice oficiálního kánonu Star Wars značně změnila. Nejen, že vznikla klasifikace GTCSND podle strážce Holokronu Star Wars (přeneseně tedy kánonu Star Wars) Leelanda Cheeho; záhy, po odkoupení studia LucasArts společností Disney, bylo z oficiálního kánonu také přeřazeno tzv. expandované univerzum do tzv. Legend, nekánonických součástí Star Wars příběhu. Nicméně většina publikací vydaných po tomto přeřazení už patří do nového kánonu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki