FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-njo30px-Era-leg
Křižník třídy Consular

Republikový křižník třídy Consular

Křižník, nebo také hvězdný křižník bylo označení vesmírných lodí sloužících k různým, nejčastěji vojenským účelům.

Toto označení bylo používano různě podle zvyklostí a tradic různých organizací. Obchodní federace a Konfederace nezávislých systémů používaly označení křižník pro bitevní lodě, stejně jako Galaktické impérium, které používalo označení hvězdný křižník. Povstalecká aliance označovala jako hvědný křižník ty největší z moncalamarských válečných lodí.

Podle velikosti se křižníky někdy dělily do dalších tří kategorií na lehké, střední a těžké. Lehké křižníky dlouhé okolo 350 - 400 metrů mohly být považovány také za fregaty. Jako střední křižníky byly označovány lodě dlouhé 400 - 500 metrů a těžké křižníky nad 600 metrů. Toto rozdělení však kolísá podle toho, který inteligentním druhem, loděnicí nebo v jakém období bylo plavidlo vyrobeno a v jaké flotile sloužilo.

Známé třídy křižníkůEditovat

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki