FANDOM


Přímořské město na planetě Naboo. Patří mezi menší města, ale během vrcholu Nového řádu ho turisté navštěvovali. Během Galaktické občanské války byla Kaadara obsazena císařskými jednotkami kvůli vysoké rebelské aktivitě na Naboo.

Historie Editovat

Nachází se v podél severního pobřeží Naboo. Kaadara patřila mezi turisticky nejnavštěvovanější místa na planetě. Proslavila se svými venkovními restauracemi, krásnými plážemi a poklidným způsobem života.
Byla založena prvními lidskými osadníky na Naboo před více než 1000 lety. Původně bylo město zamýšleno, jako rezidence pro královské výsosti a jejich doprovody. Brzy se však Kaadara zařadila mezi nejjediněčnější města na Naboo, protože místní lid vítal a povzbuzoval Gungany. Prvním regent byl Kallos Sook, který byl vlastně najat Gungany, a tak jim zaručoval jistou ochranu. Po mnoho staletích žoldáci Gunganů žili v Kaadaře chráněni před návštěvníky, divokými zvířaty a psanci.
Postupně však Naboo získávalo víc kontaktů s ostatními světy Republiky, Kaadara se proto stala cílm bohatých cestovatelů či hodnostářů. Bohužel zvětšená přítomnost cizinců vedla k vyhnání Gunganů z města. V městě mělo Naboo vedené menší posádky k hlídání městské bezpečnosti kvůli příjezdu královské delegace. Bez přítomnosti Gunganů se v městě množilo spoustu dalších zvířat ( nebyly však příliš nebezpečná ), která zabrala vrcholy u Kaadary.
Po porážce Obchodní federace královna Amidala nařídila starostovi Kaadary, aby obnovil přátelské vztahy s Gungany. Následně se spousta Gunganů do města přestěhovala společně s dalšími osadníky z různých světů, a tím vytvořili pevný základ Dělnické třídy. Od té doby co Impérium vtrhlo na Naboo se Gungani stali snadno přehlédnutelnými, protože si císař uvědomil, že bez nich by Kaadara neměla tolik pracovních sil.
Dokonce během Impéria byla Kaadara stále prosperující město. Stalo se z něj dokonce hostitelské město při II. každoročním Ewokském festivalu lásky.