FANDOM


Klan Skirata byl mandalorianský klan. Jeho prvními členy byl Munin Skirata a jeho adoptivní syn Kal Skirata. Kalova manželka a biologické děti klan opustili, jeho synové se ho později oficiálně zřekli při madalorianském obřadu, on je však stále považoval za své syny.

V roce 19 PřBY, těsně předtím, než skončily Klonové války, Kal podle mandalorianské tradice adoptoval jednotku Omega, Nulté a bývalého Jediho Bardana Jusika. Během posledních dnů Klonových válek dostali členové klanu z Republikového vězení Kalovu dlouho odcizenou biologickou dceru Ruusaan, která se poté připojila ke klanu.

Několik dní po skončení Klonových válek Kal rovněž přijal do klanu i manželky a rodiny jeho synů. To zahrnovalo i Darmanovu manželku Jedi Etain Tur-Mukan, která však byla přijata až posmrtně. Kal začal osvojovat vojáky z Velké armády republiky na Coruscant, ale na konci války byl spolu se svým klanem nucen uprchnout na Mandalore, kde žili na jeho skryté farmě Kirymorut.

RodokmenEditovat

              Munin Skirata
                  |
               (adoptovaný)
                  |
               Kal Skirata--+(rozvedení)+--Ilippi Skirata
                  |      |
          +--(adoptovaný--+      |
          |              |
       (viz níže)             |
                        |
              +--------------------+--------------------+
           Tor Skirata    Ruusaan Skirata    Ijaat Skirata

ČlenovéEditovat

 • Munin Skirata
  • jeho syn Kal Skirata
   • jeho manželka Ilippi Skirata (rozvedení/zesnulá)
    • jejich syn Tor Skirata (zřekl se svého otce, později se usmířili)
    • jejich syn Ijaat Skirata (zřekl se svého otce, později se usmířili)
    • jejich dcera Ruusaan Skirata
    • adoptované děti Kala Skiraty (niz níže)

AdoptovaníEditovat

Kal Skirata přijal podle madnalorianské tradice mnoho synů a dcer, většina z nich byly klony Janga Fetta a jejich manželky, popřípadě děti.

VýskytEditovat