FANDOM


Koba byla planeta v sektoru Narrant na Středním okraji, brázděná hlubokými zlomy a roklemi, vytvořenými tektonickou činností..

Kolonie, které na ní založili lidé, byly kolem 300 PřBY obsazeny válečnými pány Tulakem a Kalutem. Desítky let na ní působila padawan a později mistryně Jedi Yaddle.

VýskytEditovat

ZdrojeEditovat