FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp

[+/-] [zdroj]

Komerční cech byl jeden z republikových obchodních cechů. Byl to konglomerát velkých obchodních společností, jako např. SoroSuub Corporation, který byl známý svým tlakem na menší společnosti, ve snaze připojit je k cechu. Poté, co Darth Vader zavraždil cechovního prezidenta Shu Mai, byl cech rozpuštěn a pohlcen Galaktickým impériem.

ZdrojeEditovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki