FANDOM


Eras-legends30px-Era-imp

Korto Vos01
Korto Vos byl lidskoo-kifarský hybrid citlivý na sílu. Narodil se necelých osm měsícu po skončení Klonových válek v roce 19 PřBY lidské ženě Khaleen Hentz a Kiffaru Quinlan Vos. Po vyhubení většiny Jediů v rámci Rozkazu 66 vydaného Kancléřem Palpatinem, utekli Khaleen Hentz a Quinlan Vos spolu s dalšími dvěmi Jedii na Kashyyyk pod ochranu wookieského klanu Palsaang, zde se později Korto narodil. Kortovi provedl po narození jeho otec tradiční kiffarské tetování qukuuf a prohlásil, že se ho nikdy nedotkne temná strana síly.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki