FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp

Princ Lee-Char byl Mon Calamarianský muž, který sloužil jako vůdce planety Dac během Klonových Válek. Původne měl usednout na trůn po svém otci, králi Yosu Kolinovi, a stát se 83. králem Dacu, ale po |zavraždění jeho otce se jeho domovský svět ponořil do krátké občanské války.

Tento článek pochází z Clone Wars Wiki a jeho autorem je Oliver98