FANDOM


Llawa

Ll'awa byl Rakatan z kmene starších. byl vědec,který se pokoušel obnovit citlivost na sílu. doufal že toho dosáhne množením rakatanských genů citlivých na sílu a dědičností obnoví schopnost používat sílu, jako tomu bylo dříve. věděl, že Jeden byl kandidát na to jak tuto moc obnovit, ale věděl, že by to nebylo proveditelné, kvůli jeho agresivitě. Llawa ale potřeboval genetické informace jedinců citlivých na sílu a proto požádal Revana, aby mu je přinesl z chrámu prastarých. Revan mu je přinesl a Llawa mohl pokračovat ve výzkumu.