FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-reb30px-Era-new

Lum byl alkoholický nápoj, které by se dalo zahrnout do kategorie silných piv.

Pokud se pije v menším množství, má nápoj slabou mýdlovou příchuť, ne však vyloženě nepříjemnou.

Lum byl velice populární nápoj v kantýně Tailfin na Lamareddu kolem roku 29 PřBY.

VýskytEditovat