FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp

[+/-] [zdroj]


Mama byla stará Hutt a matka Ebora a Zira Desilijic Tiure. Žila ve středu bažiny na Nal Hutta. Mama preferovala svého zemřelého syna Ebora před svým druhým synem Zirem, a nikdo nevěděl, zda její manžel utekl, nebo  zemřel a byl pohřben na planetě Teth.