FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-njo30px-Era-leg

Mandalore je titul vůdce všech Mandalorian. Zpravidla se jím stává ten nejlepší. Dříve každý Mandalore nosil speciální masku, která označovala mandalora. Tato maska však byla ztracena po bitvě o Malachor V. Existovalo několik mandalorů:

Mandalore the Ultimate with flamesgold
Mandalore the Preserver

Canderous Ordo