FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp30px-Era-new30px-Era-leg

"Mandalore. Odbočka vpravo od Hydianské tepny. Nemůžeš to minout."
Boba Fett[zdroj]

Mandalore byla pátá planeta v systému Mandalore na Vnějším okraji nedaleko Hydianské tepny.

VýskytEditovat