FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-pre230px-Era-old30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new30px-Era-njo30px-Era-leg
"Během pěti tisíc let vybojovali Mandaloriané bitvy proti tisícům armád na tisících světů. A naučili se stejný počet jazyků a každou válkou získali nové zbraňové technologie a poznali nové strategie. A navzdory tomuto nesmírnému vlivu cizích kultur a absenci skutečného domovské světa i vlastního jednotného druhu nejenže jejich jazyk přetrval, ale změnil se jen nepatrně, jejich způsob života a filozofie zůstaly nedotčeny a jejich ideály, smysl pro rodinu, identitu a národ jen posílily. Mandaloriana nedělá Mandalorianem jeho zbroj. Zbroj je pouze projevem nezdolného a neochvějného srdce."
Mandaloriané: Jazyk a identita, vydal Galaktický antropologický institut[zdroj]
Mando'a, někdy jednodušeji označována jako Mandalorianština, byl hlavní jazyk používaný v kultuře Mandalorianů.

GramatikaEditovat

"Jak řeknu Darmanovi mandaloriansky, že ho miluju?"
"Zkus...
ni kar'tayli gar darasuum. Je to stejné slovo jako 'znát' nebo 'chovat v srdci': kar'taylir. Ale musíš k němu přidat darasuum, navěky, a pak to znamená něco úplně jiného."
Etain Tur-Mukan a Bardan Jusik[zdroj]
Mando'a byl především mluvený jazyk a vzhledem ke své jednoduchosti byl přijat rozdílnými druhy. Gramatika jazyka byla poměrně nekomplikovaná, ale bylo zde několik prvků, které jej zásadně odlišovaly od basicu. Vzhledem k tomu, že Mandaloriané nevěřili, že zítra je něco jisté, v běžném hovoru nebyl používán minulý a budoucí čas. Místo toho se používaly předpony ru pro vyjádření 'minulosti' a ven pro 'budoucnost'. V Mandalorianštině také neexistoval trpný rod.

Infinitiv sloves většinou končil na -ir, -ar, -ur, -or nebo -er. Pro vyjádření časované verze slovesa stačilo odstranit -r na konci. Například ni vorer je chybný tvar, ale ni vore (=já souhlasím) je správně skloňovaný.

Apostrof - v mandalorianštině označován jako beten - vytvářel skrácená slova, označoval místo, kde se měla udělat mírná auza mezi slovy. Další použití pro beten bylo jako označení pro místo, kde by se mělo nadechnout, kde by měl být důraz či vynechání zkrácených samohlásek. Například věta "Nosím meč" by byla spisovně přeložena jako "Ni juri kad", přičemž důraz by byl na druhé slabice. V hovorové Mandalorianštině by věta byla zkrácena na "Ni jur'kad". Vynechávaní koncových samohlásek se často používalo v poezii a písních.

V některých případech - s ohledem na militaristickou povahu Mandalorianů - byly používány větné ekvivalenty, které sice mohly být pro začátečníka matoucí, ale ve vojenství byly více používány stručné věty. Například doslovný překlad věty "Je to dobré" by byl "Bic cuyi jate", Mandaloriané však používali pouze slovo "Jate".

Vzhledem k tomu, že Mando'a jako jazyk nerozlišoval pohlaví, potřebné informace vyplývaly pouze z kontextu. Buir znamenalo jak "otec", tak "matka", a "syn" nebo "dcera" byli oba vyjádřeni slovem ad.

Pro vytvoření otázky stačí na začátek věty umístit předponu tion. Například Gar verorad'ni znamená "Ty mě najímáš.", přidáním předpony tion získáme Tion'gar verorad'ni, což znamená "Ty mě najímáš?".

Dalším příkladem použití předpon je tvorba rozkazovacích vět, kdy se před větu přidává předpona ke či k Mandalorianského "rozkaz" nebo "ke'gyce" (např. ke'pare=počkej!).

Při tvoření záporu jsou v Mando'a používány předpony n', nu, nu nebo ne, přičemž se dává buď před celou větu nebo před samostatné slovo. Například ne'briikase znamená "nešťastný", Na'ni juri kad znamená "Nenesu meč".

Množné čílso se tvoří příponou -e, pokud slovo končí na souhlásku, a -se, pokud končí na samohlásku. (ade=děti, case=noci).

Mando'a měla podobnou výslovnost jako basic, ovšem s několika vyjímkami. Nepoužívala se písmena f, x a z, avšak v psané formě Mandalorianštiny se vyskytovala kvůli snazšímu přepisu cizích slov. Kvůli nepřítomnosti písmena f v mandalorianské abecedě, při mluvě se užívalo podobně znějící dvojhlásky vh. S se velice často vyslovovalo jako z.

SlovníčekEditovat

"Mandalorianština obsahuje víc urážek než kterýkoli z běžneji používaných galaktických jazyků. Zatímco většina druhů si však vybírá urážky, které jsou založeny na rodinném původu nebo na vzhledu, většina mandalorianských pejorativ se pojí se zbabělostí, hloupostí, leností, vyprázdněnou konverzací či s nedostatečnou hygienou. To odhaluje starosti kultury těchto nomádských válečníků, v níž na pokrevním poutu záleží méně než na osobních vlastnostech, v níž jsou tváře často skryty pod maskou a v níž je čistý a funkční tábor zásadní podmínkou přežití."
Mandaloriané: Identita a jazyk, vydal Galaktický antropologický institut[zdroj]

Podstatná jménaEditovat

 • aaray - bolest
 • aay'han - hořkosladný moment, 'vzpomínky a sláva'
 • abesh - východ
 • abiik - vzduch
 • adade - personál, osazenstvo
 • adate - lidé, osoby
 • adiik - dítě ve věku od 3 do 13 let
 • ad'ika - dítě, syn, dcera (zdrobněle)
 • ad - syn, dcera, dítě
 • ade - děti
 • agol - živá tkáň, maso, sval
 • aka - mise
 • akaan - válka
 • akaan'ade - armáda
 • akaata - prapor
 • akalenedat - přímý kontakt
 • alii'gai - vlajka, barvy
 • aliik - symbol na brnění
 • aliit - rodina, klan
 • alor - velitel, šéf
 • alor'ad - kapitán
 • aloriya - hlavní město
 • alor'uus - desátník
 • al'verde - komandér
 • anade - každý
 • aran - stráž
 • araniik - kordon, zátaras
 • ara'nov - obrana
 • arasuum - stagnace, zaseknutí
 • arpat - osivo
 • aru'e - nepřítel
 • aruetii - cizinec, osoba mimo okruh známých, zrádce
 • ash'ad - někdo jiný
 • baar - tělo
 • baarpir - pot
 • baar'ur - zdravotník, medik
 • ba'buir - prarodič
 • ba'jur - vzdělávání, výcvik
 • balac - možnost
 • bas neral - hrubé zrno či krmico, obecně nevhodné k požívání
 • ba'vodu - teta, strýc
 • behot - antisepticá, mírně povzbuzující bylina
 • beroya - nájemný lovec
 • bes'bavar - jízda, kavalérie
 • besbe'trayce - zbraně
 • bes'bev - Mandalorianská flétna možná použít i v boji
 • be'senaar - střela, raketa
 • beskad - lehce zakřivený meč z Mandalorianského železa
 • beskar - Mandalorianské železo
 • beskar'ad - droid, doslova: 'dítě ze železa'
 • beskar'gam - brnění, zbroj, doslova: 'železná kůže'
 • bes'laar - hudba
 • be'sol - priorita
 • besom - nevychovaný hulvát, někdo bez způsobů
 • beten - povzdech
 • bev - jehla, špice
 • beviin - kopí
 • bevik - hůl, páčka, násada
 • bic - to
 • bines - zásobník
 • birgaan - batoh
 • birikad - nosné popruhy na dítě
 • buir - rodič
 • burc'ya - přítel
 • buy'ce - helma, hovorově: 'půllitr'
 • ca - noc
 • cabur - ochránce, strážce
 • chakaar - zloděj, vykradač hrobů (obecně urážlivý termín)
 • Coruscanta - Coruscant
 • Cuy'val Dar - ti, kteří už neexistují
 • cyar'ika - miláček, zlato
 • cyar'tomade - fanoušci, příznivci
 • dar'buir - ten, který už není otcem
 • dar'jetii - hovorový výraz pro Sitha či Temné Jediho, doslova: 'ten, který už není Jedim'
 • dar'manda - 'nemandalorianský' stav bytí, nikoli cizinec, ale někdo, kdo ztratil své dědictví a s ním i svou identitu a duši
 • dar'yaim - peklo, místo, na které chceme zapomenou
 • dha - temnota
 • di'kut - pitomec, idiot
 • droten - lidé, veřejnost
 • entye - dluh
 • gal - pivo, alkohol
 • gayi'kaab - subprostorový vysílač
 • gra'tua - pomsta
 • hut'uun - zbabělec
 • haran - peklo, doslova: 'zničení, vyhlazení'
 • ibi'tuur - dnes
 • Jetii - Jedi
 • Jetii'kad - světelný meč, meč Jediho
 • Jetiise - Jediové, Republika
 • kad - meč, šavle
 • kal - nůž
 • kama - chárnič, který se připíná na opasek
 • Kaminii - Kaminoané
 • kando - důležitost, váha
 • ka'ra - hvězdy
 • ka'rta - srdce, duše
 • ke'gyce - velení, rozkaz
 • kom'rk - okovaná pěst
 • kot - síla
 • kote - sláva
 • kyr'am - smrt
 • Mand'alor - 'jediný vládce', velitel Mandalorianů
 • Manda'yaim - planeta Mandalore
 • Mando'ad - Mandalorian, syn/dcera Mandaloru
 • mar'eyce - objev
 • mirshe - mozek
 • mir'shupur - poranění mozku
 • ne'ta - černota
 • ne'tra gal - černé pivo
 • Niktose - Niktové
 • norac - záda
 • orar - hrom
 • or'dinii - blázen
 • ori'ramikad - superkomando
 • ori'vod - velký bratr/sestra, speciální přítel
 • osik - výkaly (vulgárně)
 • parjai - vítězství
 • prudii - stín
 • rang - popel
 • riduur - partner, manžel/manželka
 • runi - duše (používáno pouze poeticky)
 • shabuir - extrémní urážka, mnohem větší než blbec
 • shebs - pozadí, zadek
 • shereshoy - touha po životě
 • shig - horký nápoj
 • tal - krev
 • tihaa] - alkoholický nápoj, silná lihovina vyrobená z ovoce
 • tor - spravedlnost
 • tra - vesmír
 • tracinya - plamen
 • tracyn - oheň
 • troan - tvář
 • tsad -spolek, skupina
 • tuur - den
 • uj'alayi - velmi sladký koláč vyrobený z rozdrcených ořechů, sušeného ovoce a koření, následně namočený do lepkavého, jantarově zbraveného sirupu uj'jayl, tzv. ujový koláč
 • uj'ayl - lepivý, vonící sirup
 • vencuyot - budoucnost
 • ver'alor - poručík
 • verd - voják, válečník
 • vhett - farmář
 • vod - bratr, sestra, druh, kamarád
 • Vongese - Yuuzhan Vong
 • werda - stíny (archaický tvar)

Přídavná jména a příslovceEditovat

 • adenn - nemilosrdný
 • aruetyc - cizí, obecně 'ne-Mandalorianský'
 • atin - tvrdohlavý, neústupný
 • bantov - nicméně, přesto
 • briikase - šťastný
 • dar - ten, který už není
 • darasuum - věčný, navždy
 • di'kutla - pitomý, idiotský
 • dral - jasný
 • dralshy'a - silnější, pracovitější
 • ge'tal - rudý
 • hettyc - hořící
 • hut'uunla - zbabělý
 • iviin'yc - rychlý
 • jate - dobrý
 • jatne - nejlepší
 • kandosii - pěkný, povedený, stylový, na úrovni
 • mesh'la - krásný
 • mirdala - chytrý
 • ne'tra - černý
 • nuhunla or nuh'la - legrační, směšný
 • ori - velmi, vyjímečně, extrémně
 • racin - světlý
 • shabla - vulgární mandalorianské přídavné jméno
 • shuk'la - rozdrcený, polámaný
 • solus - jeden, sám, individuálně
 • sol'yc - první
 • talyc - krvavý, zakrvácený, může být použito jako označení syrového masa
 • teroch - nelítostný
 • tome - společně
 • troch - určitě (archaický výraz)
 • ures - bez (něčeho)

SlovesaEditovat

 • a'den - hněvat se
 • aranar - bránit
 • atiniir - vydržet, držet se
 • baatir - starat se, bát se
 • betenor - vzdychat
 • brokar - porazit
 • cuyir - být, existovat
 • dinuir - dát
 • duraanir - opovrhovat
 • duumir - umožňovat
 • ganar - mít, vlastnit
 • hettir - vypálit
 • hibirar - učit se
 • hukaatir - skrýt, zakrýt
 • jehaatir - lhát
 • jorhaa'ir - mluvit, vyprávět
 • jorso'ran - nést (archaický výraz)
 • jurir - nést něco
 • jurkadir - zaútočit
 • kar'taylir - vědět, chovat v srdci
 • k'uur - Ticho!
 • liser - být schopen
 • motir - stát
 • narir -  jednat, konat
 • naritir - položit umístit
 • nau'ur - prosvětlit, ozářit
 • nynir - zasáhnout, udeřit
 • oya - jdeme na lov, do toho
 • parjir - zvítězit
 • shabiir - zmršit něco (vulgárně)
 • shereshoy - toužit po životě
 • shukur - zlomit, rozbít
 • susulur - slyšet, poslouchat
 • takisir - urážet
 • Tal'galar - prolévat krev, krvácet
 • trattok'o - spadnout, zklamat, zkolabovat
 • udesiir - uklidnit se
 • usen'ye - táhni pryč (velmi vulgární; ze stejného slovního kořene jako osik)
 • verborir - koupit, najmout si, nasmlouvat
 • vorer - přijmout

Ostatní slovaEditovat

 • a, a', al - ale
 • an - všichni
 • ashi - jiný
 • ast - ono
 • bah - k
 • bal - a
 • cuun - náš
 • elek - jo
 • gar - ty, vy
 • ibic - tohle
 • juaan - mimochodem, vedle toho
 • kaysh - jeho, jemu
 • lo - do
 • meg - který, jenž
 • meh - jedtli, kdyby
 • mhi - my
 • nayc - no
 • ner - můj
 • ni - já, mě, mně
 • par - pro
 • ra - nebo
 • sa - jako, podobně
 • te - ten
 • teh - od
 • ti - s
 • tion'ad - kdo?
 • vaii - kde
 • val - oni, jejich

ČíslaEditovat

 • solus - jedna
 • t'ad - dva
 • ehn -tři
 • cuir - čtyři
 • rayshe'a - pět
 • resol - šest
 • e'tad - sedm
 • sh'ehn - osm
 • she'cu - devět
 • ta'raysh - deset
 • olan - sto
 • ta'raysholan - tisíc

BarvyEditovat

 • sal - barva
 • ge'tal - červená
 • kebiin - modrá
 • shi'yayc - žlutá
 • vorpan - zelená
 • ve'vut - zlatá
 • saviin - fialová
 • daryc - hnědá
 • ne'tra - černá
 • cin - bílá
 • genet - šedá

PísněEditovat

Psaná formaEditovat

Mandalorianská abeceda se skládala z dvaceti šesti znaků. Noví Mandaloriani používali písemný záznam Mando'a v každodenním životě. Praví Mandaloriani jej používali především při práci s osobními datapady nebo na obrazovkách na lodích.

Za scénouEditovat

Na základě novel Karen Traviss byl vytvořen mandalorianský slovník: ZDE

VýskytEditovat