FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends30px-Era-imp30px-Era-reb30px-Era-new

General Mayor Maximilian Veers - velmi slavný velitel, velel útoku na povstaleckou základnu rebelů na planetě Hoth. Velmi uznávaný odborník na AT-AT, AT-ST. Císaři Palpatinovy demonstroval sílu nového prototypu AT-AT. Několikrát oceněn jako nejlepšíí pozemní imperiální důstojník.
Veers-hd