FANDOM


Klikni zde pro kanonickou verzi článku.  Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy. 
Obsah tohoto článku spadá mezi Legendy.Obsah tohoto článku spadá do období vzestupu Impéria.

Miraj Scintel byla Zygerrianská královna, vůdkyně planety Zygerria a členka Separatistické rady.

Během Klonových válek Miraj plánovala prodat obyvatele Kirosu v aukci s cílem získat důvěru hraběte Dookua a Separatistů. Po získání lodi a pozvání na aukci od Zygerrianského otrokáře se Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano a klonovaný voják kapitán Rex dostali na aukci, kde Anakin vystupoval jako otrokář zvaný Lars Quell, zatímco ostatní hledali ztracené Togrutské kolonisty. Anakinovi se podařilo rychle zajistit Mirajin osobní zájem o něj, díky jeho smělosti a neuctivému chování k ní, přičemž ji navíc zachránil před pokusem o vraždu zosnovaným mladou otrokyní.

Později na aukci otroků bylo krytí celé skupiny prozrazeno a následoval boj. Po té, co byla Ahsoka, vystupující jako Anakinovo "zboží", zneschopněna elektro-šokerem, ji Anakin spěchal na pomoc, přičemž chtěl zároveň zajmout královnu. Ačkoliv byl několikrát zasažen elektro-bičem, tak postupoval dál, dokud nebyl přemožen bolestí způsobenou dobře mířenou ranou od Královny. Unesena Anakinovou vytrvalostí, věrností a přitažlivostí, ho vzala do svých komnat a udělala z něj svého osovního strážce, zajišťujíc si jeho věrnost zadržováním Ahsoky.

Anakin neochotně přijal, ale stále pokračoval ve vytváření plánu na útěk. Nakonec se mu povedlo získat informace o poloze Obi-Wana a Rexe a osvobodit Ahsoku, která byla zadržována v paláci. Avšak mezi tím Miraj odmítla vykonat příkaz hraběte Dookua a zabít Jedie a místo toho plánovala, jak by je vysvobodila z jejich zoufalé situace. Proto přiletěl Dooku s Asajj Ventress na Zygerrii, aby královnu přesvědčil osobně. Když ale se Miraj odmítla vzdát, tak ji Dooku začal škrtit pomocí Síly a rozdrtil ji průdušnici - Anakin Skywalker ji už nestihl přijít včas na pomoc.

Když mu Miraj ležela na klíně, Anakin ji s lítostí řekl, že "Nikdy nebude muž, kterého v něm viděla", na což mu odpověděla "Ty už jsi takový... jen to ještě nevíš" a zemřela mu v náručí.

Osobnost a vlastnostiEditovat

Miraj Scintel byla typická Zygerrianka, pevně věřila, že přirozený řád znamená, že silní vládnou slabým. Byla velice pyšná na cestu svých poddaných a vychutnávala si svůj status královny. I když věděla, že ostatní vidí Zygerrianské tradice otroctví jako primitivní, tak Miraj věřila, že otroctví přineslo smysl života těm, kteří žádný neměli. Stejně jako většina z jejího druhu byla nelítostná a neměla výčitky při použití brutálních metod k dosažení svého cíle. Také k vlastním otrokům se chovala s krutostí a vždy poukazovala na to, kde je jejich místo. Nezdráhala se také použít "léčbu" otroků, po které se ji jedna otrokyně pokusila zabít a kvůli neúspěchu spáchala raději sebevraždu, než aby "léčbu" podstoupila znovu.

Díky její Zygerrianské povaze a postavení byla Miraj také velmi arogantní. Věřila totiž, že každá osoba mohla být "zkrocena" při použití správných metod a nástrojů. Také se jí nelíbilo od kohokoliv přijímat rozkazy a raději si pevně stála za svými. Tato vlastnost se jí ovšem stala osudnou, když udělala z Anakina Skywalkera svého sluhu a uvěznila jeho přátele navzdory příkazu od hraběte Dookua, který je chtěl zabít a varoval ji před následky za neuposlechnutí. Miraj příkaz naštvaně ignorovala, čímž zapříčinila, že ji Dooku zabil za její vzdor.

Tento článek pochází z Clone Wars Wiki a jeho autorem je Viq


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki