FANDOM


Miraj Scintel byla Zygerrianská královna, vůdkyně planety Zygerria a členka Separatistické rady.

Během Klonových válek Miraj plánovala prodat obyvatele Kirosu v aukci s cílem získat důvěru hraběte Dookua a Separatistů. Po získání lodi a pozvání na aukci od Zygerrianského otrokáře se Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano a klonovaný voják kapitán Rex dostali na aukci, kde Anakin vystupoval jako otrokář zvaný Lars Quell, zatímco ostatní hledali ztracené Togrutské kolonisty. Anakinovi se podařilo rychle zajistit Mirajin osobní zájem o něj, díky jeho smělosti a neuctivému chování k ní, přičemž ji navíc zachránil před pokusem o vraždu zosnovaným mladou otrokyní.

Později na aukci otroků bylo krytí celé skupiny prozrazeno a následoval boj. Po té, co byla Ahsoka, vystupující jako Anakinovo "zboží", zneschopněna elektro-šokerem, ji Anakin spěchal na pomoc, přičemž chtěl zároveň zajmout královnu. Ačkoliv byl několikrát zasažen elektro-bičem, tak postupoval dál, dokud nebyl přemožen bolestí způsobenou dobře mířenou ranou od Královny. Unesena Anakinovou vytrvalostí, věrností a přitažlivostí, ho vzala do svých komnat a udělala z něj svého osovního strážce, zajišťujíc si jeho věrnost zadržováním Ahsoky.

Anakin neochotně přijal, ale stále pokračoval ve vytváření plánu na útěk. Nakonec se mu povedlo získat informace o poloze Obi-Wana a Rexe a osvobodit Ahsoku, která byla zadržována v paláci. Avšak mezi tím Miraj odmítla vykonat příkaz hraběte Dookua a zabít Jedie a místo toho plánovala, jak by je vysvobodila z jejich zoufalé situace. Proto přiletěl Dooku s Asajj Ventress na Zygerrii, aby královnu přesvědčil osobně. Když ale se Miraj odmítla vzdát, tak ji Dooku začal škrtit pomocí Síly a rozdrtil ji průdušnici - Anakin Skywalker ji už nestihl přijít včas na pomoc.

Když mu Miraj ležela na klíně, Anakin ji s lítostí řekl, že "Nikdy nebude muž, kterého v něm viděla", na což mu odpověděla "Ty už jsi takový... jen to ještě nevíš" a zemřela mu v náručí.

Osobnost a vlastnostiEditovat

Miraj Scintel byla typická Zygerrianka, pevně věřila, že přirozený řád znamená, že silní vládnou slabým. Byla velice pyšná na cestu svých poddaných a vychutnávala si svůj status královny. I když věděla, že ostatní vidí Zygerrianské tradice otroctví jako primitivní, tak Miraj věřila, že otroctví přineslo smysl života těm, kteří žádný neměli. Stejně jako většina z jejího druhu byla nelítostná a neměla výčitky při použití brutálních metod k dosažení svého cíle. Také k vlastním otrokům se chovala s krutostí a vždy poukazovala na to, kde je jejich místo. Nezdráhala se také použít "léčbu" otroků, po které se ji jedna otrokyně pokusila zabít a kvůli neúspěchu spáchala raději sebevraždu, než aby "léčbu" podstoupila znovu.

Díky její Zygerrianské povaze a postavení byla Miraj také velmi arogantní. Věřila totiž, že každá osoba mohla být "zkrocena" při použití správných metod a nástrojů. Také se jí nelíbilo od kohokoliv přijímat rozkazy a raději si pevně stála za svými. Tato vlastnost se jí ovšem stala osudnou, když udělala z Anakina Skywalkera svého sluhu a uvěznila jeho přátele navzdory příkazu od hraběte Dookua, který je chtěl zabít a varoval ji před následky za neuposlechnutí. Miraj příkaz naštvaně ignorovala, čímž zapříčinila, že ji Dooku zabil za její vzdor.

Tento článek pochází z Clone Wars Wiki a jeho autorem je Viq