FANDOM


Tab-canon-black  Tab-legends-white 
Eras-legends

Montral byl název používaný Togruty pro jejich duté vlasy (rohy) na jejich hlavách. Togruti měli schopnost pasivní echolakoce, která jim umožňovala prostřednictvím jejich dutých montralů vycítit přítomnost a pohyb fyzických objektů v jejich blízkosti. Montraly byly podobné twi'lekským lekku.

Tento článek pochází z Clone Wars Wiki a jeho autorem je Viq