FANDOM


Nahdar Vebb sloužil jako rytíř Jedi během Klonových válek mezi Galaktickou republikou a Konfederací nezávislých systémů. Vebb byl padawan mistra Jedie Kit Fista před Klonovými válkami, ale s vypuknutím války se Fisto stal generálem Velké armády republiky a nebyl schopen dovést Nahdarův výcvik až do konce. Někdy kolem začátku války Vebb absolvoval výcvik v mistrově nepřítomnosti a získal hodnost rytíře Jedi          

Grievousovo doupěEditovat

V roce 22 PřBY, Nute Gunray, vedoucí člen Separatistické rady, unikl republice. Vebb, klonový velitel Fil a skupina klonů sledovali ukradené plavidlo až na třetí měsíc planety Vassek ve snaze chytit Gunraye. Krátce po příjezdu se Nahdar Vebb a klony setkali s mistrem jménem Kit Fisto, který byl také vyslán zatknout Gunraye. Na Měsíci Jediové a klonoví vojáci objevili velkou pevnost, pokračovali dovnitř, náhle si uvědomili, že spadli do pasti. Gunray zde vůbec nebyl, nacházeli se totiž v Grievousově doupěti.   

Grievous zabil většinu klonů, ale Vebb, Fisto a Fil utekli. Všichni tři byli uvězněni, a kvůli smrti klonů se Vebb stále hněval a byl agresivní. Když uviděl příležitost zabít Grievouse, neuposlechl svého mistra a vrhl se na Grievouse.

Grievous jej snadno zabil a Nahdarovo mistrovi to udělalo velkou díru do srdce, protože nemohl pomoci svému učedníkovi.

Soubor:Star Wars Nahdar Vebb is killed by General Grievous-0